Nya Destination Uppsala AB

Här hittar du möteshandlingar från Nya Destination Uppsala.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Nya Destination Uppsala arbetar med att positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för att driva stadens turistbyrå, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.

www.destinationuppsala.se

Styrdokument

  • Strategi för besöknäringen

    Strategin för besöksnäringen är en viktig del i Uppsalas övergripande varumärke och strategi.

  • Strategi för möten och evenemang

    Evenemang i Uppsala ger positiva kulturupplevelser till kommunens invånare och förstärker stadens tillväxt. Strategin för möten och evenemang är kommunens verktyg för att koordinera och hantera frågor kring olika typer av evenemang.

Se alla styrdokument

Destination Uppsala AB

Telefon
Fax
018-12 43 20
Besöksadress

Stationsgatan 20A

753 10 Uppsala