Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Här planerar vi för spårväg

Vi planerar för att spårvägen ska gå genom många av Uppsalas södra stadsdelar. Längs vägen från Uppsala C till stationen i Bergsbrunna kommer spårvägen passera flera bostadsområden och stora arbetsplatser.

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna. Vid Ultuna delar den sig i två grenar. En gren går mot Gottsunda och vidare mot Rosendal. Den andra grenen går mot Ulleråker och stora arbetsplatser som bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ångströmslaboratioret. Vid Exercisfältet går linjerna ihop igen och passerar Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala science park och Akademiska sjukhuset och vidare mot Uppsala centralstation.

Spårvägssträckan blir totalt cirka 17 kilometer lång och får 22 hållplatser inklusive Uppsala C och Uppsala S (Uppsala södra, den nya stationen i Bergsbrunna).

Kartan nedan ger en översiktlig bild över var spårvägen planeras att gå. Se teckenförklaring till kartan här nedanför.

Visa större karta

Spårväg_karta_liten_med_legend.jpg

Föreslagen spårvägssträckning med delsträckor

Nedan sammanfattar vi den föreslagna sträckningen och dess delsträckor. 

1 av 4
Illustration av spårvägen vid Bäverns gränd.
Spårvägen vid Bäverns gränd. Illustration av White Arkitekter.

Uppsala C-Gottsunda

Spårvägen går från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg går den till Husargatan vidare till Torgny Segerstedts allé och Vårdsätravägen vidare på Hugo Alfvéns väg.

Uppsala C-Ultuna

Längs denna sträcka går spårvägen från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg vidare via Regementsvägen och öster om Ångströmslaboratoriet för att därefter gå ner genom Ulleråkersvägen.

Från Ulleråker fortsätter sträckningen öster om SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och gamla Veterinärhögskolan längs Ulls väg fram till Ultunaallén.

Gottsunda-Bergsbrunna

Den så kallade Ultunalänken går från Gottsunda längs med Gottsunda allé till Ultuna allé. Från Ultunaallén fortsätter sträckningen över Ultunabron mot Bergsbrunna.

Exakt placering av Ultunabron är under utredning och planeras vara klart till hösten 2022.

Hållplatser

Längs den 17 kilometer långa spårvägssträckan skapar vi förutsättningar för 22 hållplatser inklusive Uppsala C och Uppsala S (Uppsala södra, den nya stationen i Bergsbrunna). Förslag till placering av hållplatserna kommer att redovisas i arbetet med detaljplanerna. Det kommer bli något glesare mellan spårvägens hållplatser jämfört med de busshållplatser som finns idag.

Spårvägen kommer till stor del att ersätta busslinjerna på den sträcka där spårvägen kommer att gå. I vissa områden och längs vissa sträckor kommer bussar att finnas kvar som komplement till spårvägen och vi planerar för goda möjligheter till byte mellan buss och spårvagn längs sträckan.

Depå för spårvagnar

En depå för underhåll och parkering av spårvagnar kommer att byggas i samband med att spårvägen byggs ut. Region Uppsala ansvarar för depån och driften av spårväg.

Vi har påbörjat planarbetet för en depå i sydöstra Uppsala i närheten av Nåntuna.

Tidplan och fattade beslut

Via länken nedan hittar du den tidplan som finns. Du kan också ta del av de politiska beslut som fattats samt läsa om de utredningar och medborgardialoger som genomförts.

Ta del av tidplan och fattade beslut

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér