Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dokument och tryckt material

Informationsmaterial

Spårvägutformningens grundprinciper

Skriften beskriver på ett översiktligt sätt vad som är viktigt att ta hänsyn till vid planeringen av spårväg i Uppsala, med fokus på grundläggande dimensioner, principer och standarder.

Spårvägutformningens grundprinciper (PDF, 3 MB)

Rapporter

Förstudie, systemvalsstudie (2016)

Systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad (PDF, 6 MB)

Utredning, jämförelseunderlag spårväg och BRT (2023)

Slutrapport från den studie som jämfört spårväg och BRT. Rapporten godkändes av kommunstyrelsen 23 augusti 2023.

Uppsalas framtida kollektivtrafik, jämförelseunderlag spårväg och BRT 

Beslut

Beslut om genomförande av spårväg

I maj 2022 fick kommunen besked från staten kring medfinansiering för spårvägen. Beskedet innebär att staten går in med ytterligare drygt två miljarder till bygget av spårvägen. Beslutet kring medfinansiering innebär också att det villkorade genomförandebeslut som kommunfullmäktige tog i december 2021 gick igenom.

Ärendehandling från kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 (PDF, 13 MB)
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 (PDF, 284 KB)

Beslut om sträckning

Motiv för val av sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik, ärendehandling kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020.

Ärendehandling - motiv för val av kapacitetsstark kollektivtrafik (PDF, 6 MB)

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér