Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dokument och tryckt material

Informationsmaterial

Spårvägutformningens grundprinciper
Skriften beskriver på ett översiktligt sätt vad som är viktigt att ta hänsyn till vid planeringen av spårvägen i Uppsala, med fokus på grundläggande dimensioner, principer och standarder.

Spårvägutformningens grundprinciper (PDF, 3 MB)

Rapporter

Förstudie, systemvalsstudie (2016)

Systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad (PDF, 6 MB)

Utredning, jämförelseunderlag spårväg och BRT (2020)

Utredningen är en fortsättning och uppdatering av den systemvalsstudie som gjordes 2016.

Uppsalas framtida kollektivtrafik, jämförelseunderlag spårväg och BRT (uppdaterad november 2021) (PDF, 2 MB) 
Sammanfattning av jämförelseunderlag spårväg och BRT (PDF, 652 KB)

Beslut

Beslut om genomförande av spårväg

I maj 2022 fick kommunen besked från staten kring medfinansiering för spårvägen. Beskedet innebär att staten går in med ytterligare drygt två miljarder till bygget av spårvägen. Beslutet kring medfinansiering innebär också att det villkorade genomförandebeslutet som kommunfullmäktige tog i december går igenom.

Ärendehandling från kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 (PDF, 13 MB)
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 (PDF, 284 KB)

Beslut om sträckning

Motiv för val av sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik, ärendehandling kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020.

Ärendehandling - motiv för val av kapacitetsstark kollektivtrafik (PDF, 6 MB)

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér