Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget. Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per mars/april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2024-2026

I kommunstyrelsens verksamhetsplan har de 30 uppdrag som kommunfullmäktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av åtgärder. Inom 4 områden har uppdragen kompletterats med nämndmål för att fånga utvecklingsområden som ligger inom kommunstyrelsens grunduppdrag. Verksamhetsplanen omfattar även ett uppdrag från tidigare Mål och budget som inte är färdigt och tillkommande uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om löpande under året.

Kommunstyrelsens budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2024-2026. Under 2024 budgeteras kostnaderna för kommunstyrelsens verksamhet till 5 170 miljoner kronor.