Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för Uppsalahem 2024

I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Sammanfattning

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering avsina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Bolagets internkontrollplan omfattar de områden som reglementet föreskriver:

  • Verksamhetskontroller.
  • Kontroller i system och rutiner.
  • Kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut.
  • Finansiell kontroll.