Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Utvecklingsplan Gränbyparken

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Gränbyparken ska utvecklas och nu kan du tycka till om förslaget till utvecklingsplan för parken under perioden 11 juni–augusti 2021. Syftet med utvecklingsplanen är att ge en helhetsbild av parken, med övergripande strategier för hur området kan utvecklas över tid. Planen ska fungera som kommunikations- och beslutsunderlag för hur arbetet med att utveckla Gränbyparken och dess olika delar ska fortgå, och har särskilt fokus på barn och unga samt en trygg och trevlig utemiljö.

Så här gör du

E-posta till
granbyparken@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Utvecklingsplan Gränbyparken avgränsas till att omfatta den kommunala park- och naturmarken i den södra delen av Gränbyparken som idag redan är en välbesökt och omtyckt park.

Läs och tyck till om förslaget till utvecklingssplan för Gränbyparken