Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Västra Librobäck

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 18 december 2020-5 februari 2021. Syftet med planläggningen är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll.

Beskrivning

Området är beläget i västra delen av staden cirka tre kilometer från centrala Uppsala. Området avgränsas av Börjegatan (väg 272) i norr och gamla Börjevägen i söder. I väster avgränsas området av Hässelby park och i öster av bostadsbebyggelse.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjöd vi in till ett digitalt informationsmöte 27 januari. Under mötet presenterade vi förslaget och deltagare hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.