Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Pantern - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Pantern. Detaljplanens syfte är att tillåta ytterligare markanvändningar inom den befintliga bebyggelsen och därmed möjliggöra cirka 27 nya lägenheter och centrumverksamhet.

Beskrivning

Förändringen sker i de delar av 50-talsbebyggelsen som sticker upp ur gallerian längs Kungsängsgatan och Bredgränd. Den befintliga detaljplanen föreskriver kontor. I bebyggelsen föreslås bostäder i tre våningar (våning 3–5 i den befintliga bebyggelsen). Bostäderna föreslås kunna fungera som radhus (etagelägenheter), med egen uteplats på taket och en våning med mindre bostäder under taket. Den befintliga byggnadsdelen mot Bredgränd föreslås rivas och byggas upp i samma höjd som byggnaden mot Kungsängsgatan. Forumgallerians andra våning avses kunna användas för centrumändamål och inte enbart handel. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.