Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd mellan 29 april - 10 juni 2021. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors- och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmaciaområdet (Uppsala Business Park).

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park (före detta Pharmaciaområdet) och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11 belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se