Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om upphävande av tomtindelning Årsta 11:106 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningen inom Årsta 11:106. Detta för att fastighetsägaren önskar möjligheten att stycka av fastigheten.

Beskrivning

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av Stadsplan för Årsta m.m. genom ett tillägg till planbeskirvningen. Syftet är att upphäva den tomtindelning som gäller för fastigheten Årsta 11:106. Plan- och byggnadsnämnden har genom delegation den fattat beslut om att skicka förslaget på samråd den 19 december 2023.

Planändringen av stadsplanen syftar till att upphäva den tomtindelning som gäller för fastigheten Årsta 11:106. Fastigheten ligger i bostadsområdet Årsta, cirka tre kilometer öster om centrala Uppsala. Den gällande detaljplanen påverkas inte av ett upphävande av tomindelningen. Ändringen är förenlig med översiktsplanen och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet avses genomföras med förenklat förfarande.

Ta del av alla handlingar