Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om upphävande av tomtindelning för Valsätra 57:1 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd under perioden 24 november - 15 december 2023. Detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C (PBN-2019-002806) kommer att skära igenom tio privatägda fastigheter som idag berörs av tomtindelningsbestämmelser. Dessa bestämmelser anger hur tomtens fastighetsgränser ska utformas.

Beskrivning

Tomtindelningsbestämmelserna upphör att gälla inom detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C och för att inte påverka fastighetsägarna negativt behöver de även upphävas inom resterande del av fastigheten.

Ta del av alla handlingar