Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om förslaget till naturreservat för Gamla Uppsala åskullar

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till ett nytt naturreservat för Gamla Uppsala åskullar i Uppsala. Förslaget är nu ute på samråd vilket innebär att det är möjligt att tycka till och lämna synpunkter för berörda fastighetsägare, sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Du kan lämna synpunkter på förslaget 9 januari–9 mars 2023.

Beskrivning

Förslaget beskrivs i två handlingar, varav den första är Förslag till beslut för naturreservatet. Här beskriver vi syfte och skäl till att bilda naturreservatet. Här kan du också läsa beskrivningar av naturreservatets värden, planeringsförutsättningar för området, förslag till föreskrifter för naturreservatet och förvaltningsinriktning.

Den andra handlingen är Förslag till skötselplan för naturreservatet som beskriver det övergripande målet med skötseln av naturreservatet. Skötselplanen innehåller också beskrivningar av områdets värden, bevarandemål och skötselåtgärder för naturreservatets olika skötselområden.

Samrådshandlingar

Förslag till beslut. (PDF, 862 KB)

Förslag till skötselplan. (PDF, 5 MB)

Lämna synpunkter

Om du är en av berörda fastighetsägare, sakägare, myndigheter och intresseorganisationer kan du lämna synpunkter genom att skicka e-post till sbf.planadministrator@uppsala.se.