Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om förslaget till detaljplan för Årstaskolan - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 20 januari–3 mars 2023. Syftet är att möta det behov av skol- och förskoleplatser som finns i närområdet och som identifierats i kommunens lokalförsörjningsplan.

Beskrivning

Skolfastigheter AB begär planbesked för att kunna uppföra en ny förskola på en del av Årstaparken, en fullstor idrottshall samt en utbyggnad av grundskola på den tomt där Årstaskolan nu finns. 

Ta del av alla handlingar

Digitalt informationsmöte

Välkommen till ett digitalt informationsmöte via Teams där vi presenterar förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor. Information om hur du ansluter till mötet hittar du via www.uppsala.se/arstaskolan

Datum: Tisdag 14 februari
Tid: 18.00