Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om detaljplan för Kullens förskola - granskning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanenen är ute på samråd under perioden 15 september–6 oktober. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en skolbyggnad med tillhörande skolgård och komplementbyggnader nödvändiga för skolverksamheten. Planförslaget syftar också till att bevara delar av befintlig vegetation, skapa en samlad angöring till förskolan telekommasten samt bostäderna.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
sbf.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Syftet är att möjliggöra uppförandet av en förskolebyggnad med tillhörande skolgård och komplementbyggnader nödvändiga för skolverksamheten. Planförslaget begränsar byggrätten för att möjliggöra att uppnå tillräcklig friyta. Detaljplanen planläggs med marklov för trädfällning av större träd för att bevara de uppvuxna träd som finns inom planområdet och säkerställa markens lämplighet samt att bevara befintligt vegetation. Detaljplanen möjliggör genom planläggning av allmän plats en ombyggnation av den befintliga infarten till studentbostäderna och telekommasten, som sedan samnyttjas med förskolan.

Planförslaget är regleratför att kunna uppfylla kravet om minst 40 kvadratmeter friyta per barn i omfattningen av att kunna inrymma åtta avdelningar med sammanlagt 144 barn. Respektavståndet på 80 meter till telekommasten har inneburit stor påverkan vad gäller planområdets gränser, vilket sedermera påverkar skolgårdens utformning.

Ta del av alla handlingar.