Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Gysta 1:13 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2023. Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 50 bostäder och natur- och parkmiljöer i nordöstra Bälinge.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 50 bostäder och natur- och parkmiljöer i nordöstra Bälinge. Planen ger utrymme för en variation av olika typer av småhus med en struktur och utformning som är anpassad efter områdets läge i anslutning till det öppna slättlandskapet.

Ta del av alla handlingar

Informationsmöte

Vi bjuder in till ett informationsmöte under samrådstiden.

Datum: Tisdag 9 maj 2023
Tid: Öppet hus med drop-in mellan 18.00–19.30
Plats: Matsalen i Bälinge skola.

Välkommen!