Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Visbur - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 29 september–10 november. Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten inom fastigheten Svartbäcken 32:6. Syftet är också att bevara kvarterets karaktär och sammanhållna uttryck.

Beskrivning

Ny bebyggelse ska förhålla sig till områdets sammanhang och skala genom att byggnaders volym, form och materialval ska anpassa sig till kvarterets bebyggelsestruktur och gestaltning. Fastighetsutvecklarens avsikt är att ersätta det befintliga flerbostadshuset med radhus i två våningar som har en inredd vindsvåning.

Ta del av alla handlingar.

Informationsmöte

Välkommen att delta i ett digitalt samrådsmöte.

Tid: Måndag 16 oktober, 18.00–19.00.
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. Gå in på www.uppsala.se/visbur och klicka på möteslänken som vi kommer att publicera där samma dag som mötet hålls.