Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Sparrisen - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 september–27 oktober. Syftet med planen är att pröva möjligheten för cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus samt cirka 100 kvadratmeter centrumverksamhet i delar av bottenvåningarna. Förslaget innebär rivning av en matvarubutik (Årstahallen) och en tidigare förskolebyggnad.

Beskrivning

Planområdet ligger i Årsta och omfattar kvarteret Sparrisen, samt del av Sparrisgatan. I planområdet ingår del av fastigheten Årsta 28:2 som ägs av bostadsrättsföreningen Sparrisen, samt del av fastigheterna Årsta 11:235 och 11:220 som ägs av Uppsala kommun. Bostadsrättsföreningen har tecknat marköverlåtelseavtal med Bonava Sverige AB om att köpa del av fastigheten Årsta 28:2.

Planförslaget omfattar cirka 145 nya bostäder med tillhörande bostadsgårdar och angöringsgator. Byggnaderna föreslås uppföras som sex volymer, fyra sammanbyggda i två par samt två fristående, som varierar i våningsantal på mellan fyra och sju våningar. Byggnadernas placering, skala och takutformning ska bidra till att skapa en uppbruten och varierad struktur. I strategiska lägen i bottenvåningarna ska lokaler för centrumändamål finnas.

Ta del av alla handlingar.

Informationsmöte

Välkommen att delta i ett digitalt samrådsmöte.

Tid: Onsdag 4 oktober, 18.00.
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. Gå in på www.uppsala.se/sparrisen och klicka på möteslänken som vi kommer att publicera där samma dag som mötet hålls.