Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Befolkningsprognos Uppsala kommun 2023

En befolkningsprognos är en beräkning av folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning i framtiden. Den bygger på uppskattningar av hur många personer som kommer att födas i, dö i, och flytta in och ut från ett givet område, samt dessa personers åldrande över tid. Befolkningsprognoser används främst som planeringsunderlag för verksamheter där det är viktigt att veta hur många människor, i olika åldrar, som kommer att bo i ett visst område framöver. Det gör befolkningsprognoser till ett centralt underlag för de flesta kommunala verksamheter och bolag.

Sammanfattning

Folkmängden i Uppsala kommun har under stora delar av 2000-talet uppvisat en hög årlig ökningstakt. Denna höga ökningstakt har framför allt drivits av att fler flyttar in till än ut från kommunen men även att fler personer föds än dör i kommunen. Årets kommunprognos för Uppsala kommun utgår ifrån befolkningen i kommunen vid slutet av år 2022, och sträcker sig från år 2023 till och med år 2050. Folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka med 90 500 personer under prognosperioden, från 242 140 år 2022 till 333 000 vid utgången av år 2050*, vilket innebär en folkökning på drygt 37 procent.

Folkmängden i kommunen förväntas öka varje år under prognosperioden. I genomsnitt beräknas en folkökning på cirka 3 200 personer per år. Folkökningen förväntas främst bero på att fler flyttar till än från kommunen. Detta beräknas bidra till drygt 60 procent av folkökningen. Fler personer förväntas också födas än dö i kommunen. Detta beräknas bidra till resterande 40 procent av folkökningen.

Bilaga

* För prognosen redovisas avrundade värden, enligt följande principer: 6-siffriga tal avrundas till närmaste 1000-tal, 5-siffriga till närmaste 100-tal, 4 siffriga till närmaste 10-tal. Skälet till detta är att prognoser alltid är behäftade med viss osäkerhet. Därför ska de inte uppfattas som alltför precisa.

Läs bilaga Befolkningsprognos Uppsala kommun 2023, prognosresultat i excelformat (XLSX, 6 MB)