Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Analyser för cinnoberbagge kring Uppsala

Rapporten av Calluna är framtagen för att det ska vara möjligt att bedöma om och hur den planerade stadsutvecklingen kan påverka den fridlysta och utrotningshotade cinnoberbaggen. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet och i en kortare sammanfattning av Tyréns. Du kan även ta del av en rapport av Ekologigruppen som finns sedan tidigare.

Sammanfattning

Cinnoberbaggen omfattas av ett starkt lagskydd (4a § i Artskyddsförordningen) som förbjuder påverkan på djuren och deras livsmiljö. Detta gör att många av byggplanerna kring centrala Uppsala riskerar att stoppas. Vissa planer berör områden där cinnoberbaggen lever i nuläget, och andra planer berör områden som cinnoberbaggarna behöver för att långsiktigt överleva kring Uppsala stad.

För att se om det går att förbättra förutsättningarna för cinnoberbaggen i Uppsala kommun har olika modelleringar av förändrad skogsskötsel genomförts. Modellering innebär att ta fram olika fiktiva scenarion och hur de skulle kunna påverka livsmiljöerna för arten. Modellerna visar att det är teoretiskt möjligt att öka storleken på den lokala populationen cinnoberbaggar, kring centrala Uppsala genom att öka mängden lövträd och lövved i skogsområden som kommunen råder över.

Ett urval av byggprojekten som står i konflikt med cinnoberbaggen kan enligt modelleringen genomföras utan att den lokala populationen av cinnoberbagge minskar i storlek. Detta under förutsättning att förändrad skogsskötsel genomförs i andra områden några år innan byggprojekten börjar.

Vid byggprojekt i områden som kan bebos av cinnoberbaggar behöver Uppsala kommun genomföra särskilda inventeringar för att se till att inga djur eller larver fångas, skadas eller störs. Genom att skapa- och förbättra skogsområden för cinnoberbaggen går det troligtvis att få den lokala populationen att växa i storlek i Uppsala samtidigt som staden växer. Det är viktigt att arbetet med att förbättra livsmiljön för cinnoberbagge följs upp, och får effekt innan exploateringar av befintliga livsmiljöer inleds.

Läs mer om hur vi arbetar med cinnoberbaggen