Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Uppsala Business Park, del av kvarteret Fyrislund

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund, Uppsala Business Park, finns tillgänglig för samråd 14 oktober–25 november. Syftet med detaljplanen är att bidra till näringslivsutveckling genom att möjliggöra en långsiktig etappvis utveckling av kvarteret Fyrislund. Avsikten är att ge förutsättningar för en mer öppen och blandad stadsdel för olika typer av verksamheter, med en starkare koppling till Uppsalas stadskärna.

Beskrivning

Fastighetsägarna inom kvarteret Fyrislund (Uppsala Business Park) har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av området, inklusive delar av mark som är allmän plats längs Almungevägen, Tycho Hedéns väg och Rapsgatan, till en stadsmiljö för innovation och tillväxt. Fastighetsägarna har genomfört en arkitekttävling, inom formen för parallella uppdrag, där det vinnande förslaget ligger till grund för utveckling av området. Utvecklingen ska möjliggöra cirka 12 000 nya arbetstillfällen.

Ta del av alla samrådshandlingar

Samrådsmöte

Välkommen att delta på digitalt samrådsmöte.

Datum: Onsdag 9 november
Tid: 18:00–19.30
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt i Teams. Gå in på www.uppsala.se/business-park och klicka på möteslänken som vi kommer att publicera där samma dag som mötet hålls.