Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Samråd inför tillståndsansökan för arbeten inom vattenområde i Börjetull

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Ett förslag till gång- och cykelbroar över Fyrisån och Librobäcken är ute på avgränsningssamråd under perioden 8–29 juni 2022.

Beskrivning

Uppsala kommun har antagit en ny detaljplan för en del av industriområdet Börjetull. Börjetull ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från Uppsala central. Detaljplanen för Börjetull avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.

För att knyta ihop planområdet med omgivningen ska två gång- och cykelbroar uppföras. Den ena bron ska gå över Fyrisån och den andra över Librobäcken. I området längs Librobäcken och Fyrisån finns grönområden som Uppsala kommun vill utveckla för att öka tillgängligheten och vistelsekvaliteterna intill vattnet. Föreslagen verksamhet ska utföras utan att äventyra status eller gällande miljökvalitetsnormer i Fyrisån.

Arbeten vid broar och trädäck samt delar av föreslagna åtgärder runt Librobäcken och Fyrisån sker inom vattenområde. För arbetet ska en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet upprättas enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Nu genomförs ett så kallat avgränsningssamråd med myndigheter, länsstyrelse, kommun, enskilda berörda, organisationer och allmänhet.

Berört område omfattas av strandskydd och handlingarna omfattar även de åtgärder som kräver strandskyddsdispens. Ansökan om strandskyddsdispens samprövas med ansökan om arbeten inom vattenområde.

Samrådsunderlag

Via länkarna nedan når du det fullständiga samrådsunderlaget. Det finns också som utskrivet material hos

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Stadshusgatan 2
  • Stadsbiblioteket i Uppsala, Svartbäcksgatan 17

Kompletterande samrådsunderlag för avgränsningssamråd (PDF, 663 KB)

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (PDF, 166 KB)

Samrådsredogörelse 2021 (PDF, 2 MB)

Samrådsunderlag för undersökningssamråd 2021 (PDF, 5 MB)