Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Program för mobilitet och trafik

Programmet för mobilitet och trafik visar vägen för arbetet med resor och transporter fram till år 2050. Målet är att alla resor och transporter inom Uppsala kommun ska ske med hållbara färdmedel. Till programmet hör också en handlingsplan som tydliggör hur målen ska nås.

Dokument

Program för mobilitet och trafik

PDF, 282 KB | Lyssna

För att åstadkomma en mer hållbar utveckling i Uppsala kommun är det nödvändigt att arbeta systematiskt med mobilitet och trafik. Människors och näringslivets behov av mobilitet förändras ständigt, något som också den snabba teknikutvecklingen bidrar till. Ett fungerande system för mobilitet och trafik påverkar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet i kommunen och regionen. De positiva effekterna av trafik och mobilitet behöver stärkas och de negativa motverkas för att främja människors livskvalitet och näringslivets utveckling i kommunen.

Sammanfattning

Mål och genomförande

Programmet definierar två mål för Uppsala kommun 2050:

  • År 2050 är Uppsala kommun en föregångare i arbetet med mobilitet och trafik.  Mobiliteten och trafiksystemet i Uppsala kommun ska fungera många år framåt och resurseffektivt, vilket bidrar till goda och jämlika levnadsvillkor. Mobiliteten och trafiksystemet är utformat och organiserat på ett sätt som ger en hög närhet och hälsosamma livsmiljöer för boende, besökare och verksamma.
  • År 2050 sker alla resor och transporter i Uppsala kommun med hållbara färdmedel.

Uppföljning och utveckling

Kommunstyrelsen ansvarar för spridning och genomförande av programmet. Arbetet koordineras med den löpande översiktsplaneringen.

Se även handlingsplan för mobilitet och trafik.