Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Enkät till företagare om utvecklingen av Uppsala

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

I vår enkät om utvecklingen av Uppsala vänder vi oss till dig som driver företag i Uppsala kommun. Delta i enkäten och svara på frågor om vad du anser som viktiga förutsättningar för platsen där ditt företag verkar. Både för att trivas och för att kunna utvecklas. Dina svar ger oss värdefulla inspel om framtidens arbetsliv och näringsliv till kommunens pågående arbete med Översiktsplan för Uppsala kommun. Svara på enkäten senast 22 maj 2022.

Beskrivning

Vad behövs för ett välfungerande Uppsala i framtiden? Hur ser den bästa blandningen ut av företagande, samhällsservice, bostäder och grönområden för dem som besöker, verkar och lever i kommunen? Vilka krav ställer ett växande näringsliv på exempelvis infrastruktur och lokaler?

Nu vänder vi oss till dig som driver företag i Uppsala kommun med frågor om vad du anser som viktiga förutsättningar för platsen där ditt företag verkar. Både för att trivas och för att kunna utvecklas. Dina svar ger oss värdefulla inspel om framtidens arbetsliv och näringsliv till kommunens pågående arbete med Översiktsplan för Uppsala kommun.

Svara på enkäten senast 22 maj 2022.

Se även

Översiktsplanering