Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppsala kommuns omvärldsanalys 2021

Varje år gör Uppsala kommun en omvärldsanalys. Syftet är upptäcka trender och händelser som påverkar kommunens möjligheter att driva sina verksamheter och nå sina mål. Uppsala kommuns omvärldsanalys utgör ett planeringsunderlag i framtagandet av Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024.

Dokument

Sammanfattning

I Uppsala kommuns omvärldsanalys konkretiseras fem globala trender i nio regionala trender. De nio regionala trenderna är identifierade och framlyfta eftersom de bedöms ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att, i enlighet med Agenda 2030, utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

I omvärldsanalysen underbyggs trendbeskrivningarna med fakta och statistik som indikerar trendernas uttryck i Uppsala kommun. Varje trend har också en sammanfattning med slutsatser som kallas förändringstryck. Förändringstrycken visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera trender och andra omvärldsfaktorer.