Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för lokaliseringsprövning

Översiktsplanen beskriver kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras, både på lång sikt och i nutid. Översiktsplanen ska vara vägledande i handläggning av lokaliseringsprövningar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas. Riktlinjen tydliggör detta för

  • Landsbygd
  • Stadens omland
  • Prioriterad tätort
  • Servicenod
  • Riksintressen (kulturmiljö, naturmiljö, totalförsvaret, transportinfrastruktur, jord- och skogsbruk)

Riktlinjen anger också typfall där villkor kan komma att ställas. Villkoren kan handla om exempelvis placering och gestaltning av byggnader.