Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030

Utmaningarna i Gottsundaområdet är komplexa och kräver långsiktigt och samordnat arbete. Även om förflyttningar gjorts inom en rad områden de senaste åren finns det fortsatt behov av krafttag, särskilda insatser och kompensatoriska åtgärder i området. Kommunen behöver därför fortsätta arbeta med hållbar områdesutveckling, tillsammans med flera parter.

Sammanfattning

Den kommuninterna samordningen har utvecklats och stärkts genom den tidigare handlingsplanen (2018–2020) och är en god grund för att utveckla och fördjupa samverkan även med externa aktörer. Samordningen mellan långsiktiga processer, som samarbetet mot den organiserade brottsligheten tillsammans med Polisen inom ramen för Fokus Gottsunda samt stadsbyggnadsprojektet för Gottsundaområdet, behöver förstärkas ytterligare.

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030 tar sin utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från den tidigare handlingsplanens genomförande och ur kunskap om betydelsen av sektorsöverskridande samverkan och innovation för att hantera komplexa samhällsproblem.

Tidshorisonten för arbetet inom handlingsplan för Gottsundaområdet förlängs från den tidigare handlingsplanens tre år till tio års sikt. Detta ligger i linje med långsiktigt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.