Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av styrning och utveckling - grundskolan

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av resultat inom grundskolan och styrning och utveckling av utbildningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Sammanfattning

Vår samlade revisionella bedömning är att utbildningsnämnden inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan men att detta i all väsentlighet sker med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har genomförts när strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet är i förändring. Vi bedömer därför att den nya strukturen ger goda förutsättningar för att huvudmannen på ett ändamålsenligt sätt kan planera, föga upp och utveckla utbildningen.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendation till utbildningsnämnden:

  • Säkerställ att enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete innefattar underlag som beskriver enhetens förutsättningar avseende exempelvis personal och lokalresurser.