Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för betesmark

Riktlinjerna ska främja betesskötsel, men de är även till för att arrendatorerna ska behandlas lika så långt det är möjligt. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen 12 februari 2020.

Sammanfattning

Under 2013 gjordes en revision som pekade på brister i hanteringen av arrenden från kommunens sida och ett arbete med att förnya befintliga avtal påbörjades. Uppsala Kommun har sett över hur villkoren kan förbättras för arrendatorerna för att öka och behålla så mycket betesskötsel som möjligt i Uppsala kommun.

Uppsala kommun arrenderar i dagsläget ut cirka 280 hektar betesmark. Markerna ligger ofta tätortsnära och är populära rekreationsområden för kommuninvånarna. Den största delen av marken ägs av Uppsala kommun men kommunen förvaltar även mindre markområden som ägs av kommunägda bolag.

Arrendatorernas kostnad för arrendena kommer att minska och långsiktigt bedöms skötselkostnaden för betesmarken att minska också för kommunen. I de fall det inte finns någon naturlig efterfrågan att arrendera marken men marken ändå bäst sköts med betesdjur ska uppdrag ges till leverantör via direkt eller offentlig upphandling. Arrendeavtalen för betesmark ska upplåtas på antingen 1 eller 5 år med möjlighet till förlängning.