Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av kommunens långsiktiga finansiella planering 2018

Sammanfattning

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Efter genomförd granskning konstaterar vi att kommunen arbetar med en planering av verksamheter och finansiering på längre sikt. Vi bedömer att det är tydligt uttryckt att det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för ekonomin samt att nuvarande ledningsstruktur i kommunen ger förutsättningar för en samordning av planering och utveckling för att nå fullmäktiges finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att kommunen har en organisation som ger förutsättningar att hantera den långsiktiga utvecklingen inklusive finansieringen av välfärden. Med de stora investeringar som kommer att behövas under lång tid framöver genom kommunens expansion måste finansieringen planeras proaktivt och utifrån olika scenarier. Diskussion måste föras på politisk nivå med stöd av analyser och kalkyler från tjänstemän. Vidare kan det framåtriktade arbetet utvecklas ytterligare i innehåll och dokumentation.