Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av stöd till idrottande 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens stöd till idrottande sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden stödjer extern arenaverksamhet både ekonomiskt, marknadsföringsmässigt och med avtalslängd (exempelvis IFU arena). Av verksamhetsföreträdare framkom att kommunens "egna" verksamheter inte har samma förutsättningar eller möjligheter som de externa aktörerna. Vi anser att Idrotts- och fritidsnämnden bör sträva efter att ha samma principer vad gäller avtal, marknadsföring och ekonomisk ersättning.

Med utgångspunkt av ovanstående rekommenderar vi Idrotts- och fritidsnämnden:

  • Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det har gått drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett styrande dokument gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen skulle arbetas fram.
  • Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika evenemangsarenorna. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige beslutade att ett styrande dokument gällande de publika evenemangsarenorna skulle arbetas fram.
  • Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är verkställighet av nämndbeslut.
  • Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och jämna ut olikheterna mellan flickor och kvinnor samt pojkar och män.
  • Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen.