Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av intäktsprocesser

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa kommunens interna kontroll rörande intäkter.

Sammanfattning

Utifrån genomgången av väsentliga intäktsslag gör vi bedömningen att det inom de flesta verksamhetsområden finns goda rutiner för att minska risken för felaktigheter i intäktsredovisningen.

Med utblick framåt bedömer vi att:

  • Störst risk för fel finns i markexploateringen som i sig är komplex och omfattas av ett komplext regelverk. Det är kritiskt viktigt att verksamheten har fungerande styrning, uppföljning och kontroller inkluderande både hög kompetens och systemstöd.
  • Högre risk för fel i redovisningen finns även i riktade statsbidrag, framför allt där bidrag erhålls genom återsökningar. Vår bedömning är att kommunen har bra processer och uppföljningar men risken för fel är trots det högre varför kompletterande efterkontroller är nödvändiga.
  • Risken för väsentliga fel i kontantredovisningen är låg då de kontanta flödena beloppsmässigt är jämförelsevis låga. Det stora antalet kontantområden ökar dock risken för fel. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen genom redovisningsenheten tillser att kommunövergripande riktlinjer tas fram för hanteringen av kontantförsäljning.