Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv - uppföljning 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska stadens bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018 och är en uppföljning av en tidigare granskning från år 2015.

Sammanfattning

KPMGs sammanfattande bedömning är att styrningen i kommunkoncernen stärkts under de senaste åren. I samband med intervjuerna är deras bedömning att ansvaret har blivit klarare sedan den tidigare granskningen genomfördes och arbete har också bedrivits med att tydliggöra de olika rollerna.

Det finns dock fortfarande bolag som upplever en otydlighet i organisationen och därmed i viss mån motstridighet i direktiv och uppdrag. Detta avser främst de bolag där verksamhetens karaktär innebär att de har utbyte med flera olika politiska organ i kommunen.