Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Fritidsvaneundersökning 2018

Under juni 2018 genomfördes en fritidsvaneundersökning.

Dokument

Sammanfattning

Undersökningen visar att fler utövar någon form av fritidsaktivitet oftare sedan en liknande undersökning genomfördes 2015. Det gäller i alla åldrar, inte minst bland de allra äldsta, där närmare hälften av de svarande tränat på gym åtminstone någon gång under det senaste året.

Många tränar på gym

Fitness och att träna på gym har störst andel utövare bland idrottsaktiviteter och har ökat markant i alla åldersgrupper sedan 2015. 40 % i åldern 19–24 år tränar på gym en gång i veckan eller mer. I de äldsta grupperna, 50–65 år, respektive 66–90 har antalet som anger att de utöver någon form av fitness ökat från 43 till 58 procent bland 50–65-åringarna och från 33 till 49 procent bland de över 66 år.

Uteaktiviteter ökar

Av de tolv aktiviteter som ökat med tio procentenheter eller mer sedan 2015 är tio uteaktiviteter. Det kan till stor del bero på vädret. 2017/18 var en snörik vinter och våren/sommaren 2018 varm och torr, båda förutsättningar som inbjuder till utomhusaktivitet.

Intresset för bollsporter ökar mest

Intresset för bollsport har ökat mest och i alla åldersgrupper sedan undersökningen 2015. Framförallt har intresset för fotboll ökat, vilket kan bero på att Sirius gick upp i Allsvenskan inför säsongen 2018 och att Sverige deltog i fotbolls-VM som pågick samtidigt som undersökningen genomfördes.

Andra resultat från undersökningen

  • Fiske och skytte ökar, och får en allt högre andel kvinnliga utövare, mot att tidigare varit helt dominerat av män.
  • Ridsporten ökar även den, men är svår att mäta då många som bor i Uppsala utövar ridning i andra kommuner.
  • Bland dans, musik och teater är det bara intresset för att spela ett instrument som har ökat sedan förra mätningen. Ökningen är riktigt stor i grupperna över 50 år.
  • Att vara föreningsaktiv ligger i stort sett kvar på samma nivåer som 2015. Det är framförallt idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar som man engagerar sig i.
  • Andra fritidsaktiviteter som de allra flesta utövat åtminstone någon gång det senaste året är bland annat promenader, biobesök, restaurangbesök, sociala medier och att läsa böcker.
  • De svarande har även haft möjlighet att ange vad de önskar att kommunen ska satsa på framöver, och där anges till exempel fler badplatser, skidspår och ridanläggningar.