Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitiska program tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Programmet utgör utgångspunkt för alla nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag och deras bidrag till att förverkliga de mål som återges i programmet.

Sammanfattning

Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitik gäller alla Uppsalabor liksom i princip alla typer av fritidsaktiviteter. Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet.

Kommunens åtgärder ska leda till balans när det gäller förutsättningarna för en aktiv och hälsobefrämjande fritid: 

  • mellan flickor/pojkar, kvinnor/män
  • mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter
  • mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter
  • för stad och landsbygd
  • oavsett socioekonomisk bakgrund.

Mål och effekter

I ett första steg ska programmet ha påverkan på alla kommunala aktörers egna styrdokument och resursfördelning inklusive kommunens övergripande planer och budget.

I ett andra steg förväntas Uppsalabornas förutsättningar för en aktiv fritid faktiskt förbättras i och med att de prioriteringar som anges i programmet realiseras.