Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Policy

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor. Policyn ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Dokument

Arkitekturpolicy

WEBBSIDA (HTML)

Sammanfattning

Uppsala växer för fullt. Inom 40 år kommer vår befolkningsmängd nästan ha fördubblats. För att vi ska ha en fortsatt levande, hållbar och vacker stad behövs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

Målet med arkitekturpolicyn är att alla aktörer i stadsutvecklingen får en gemensam plattform med vissa riktlinjer och huvudbegrepp att förhålla sig till.

Sju begrepp

Arkitekturpolicyn innehåller sju huvudbegrepp:

  1. Sammanhang – allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid ses i sitt sammanhang. Både i staden som helhet och i den direkta närmiljön.

  2. Skala – skala handlar om att arbeta i det stora perspektivet med struktur och densitet, men också med detaljer som material, form och färg.

  3. Grönt – grönskan är ett viktigt element i utvecklingen av en tätare och växande stad. Vi behöver utforma gröna miljöer, stora som små, med hög kvalitet och med långsiktig hållbarhet.

  4. Befintliga värden – inför varje projekt ska vi tänka över vilka byggnader, träd och karaktärsmiljöer som är värdefulla att bevara och utveckla. Det skapar liv och variation i staden.

  5. God livsmiljö – arkitektur ska skapa trygga, upplevelserika och stimulerande miljöer för oss. Livsmiljön i Uppsala kännetecknas av hållbar arkitektur med material och metoder som är enkla att underhålla, har lång hållbarhet och åldras vackert.

  6. Samverkan  för att få bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet behöver många aktörer samverka, till exempel medborgare, byggherrar, kommun och näringsliv. Genom att kommunicera med varandra skapar vi engagemang och delaktighet i byggprojekten. 

  7. Tillgängligt – ett levande och attraktivt Uppsala är en stad för alla, särskilt i våra offentliga rum. All byggd miljö kring parker, gator och torg ska ha en inkluderande gestaltning utan fysiska eller mentala barriärer.