Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisionsplan 2016

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, i den omfattning som följer av god revisionssed.

Dokument

Sammanfattning

Revisorerna pröver

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 
  • om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisionenplanen är ett levande dokument. Första versionen upprättades i januari 2016 och låg till grund för en övergripande planering. Planen har under året uppdaterats med tillkommande för-djupningsgranskningar baserade på revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys.