Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Parkeringstal för Uppsala

Parkeringstal är riktvärden för parkering på kvartersmark.

Dokument

Parkeringstal för Uppsala

PDF, 2 MB | Lyssna

Reviderad december 2018.

Sammanfattning

Syftet med att ha parkeringstal är att ge vägledning för planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark i Uppsala kommun. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden som ska hjälpa till att säkerställa att det i skälig utsträckning finns lämplig plats för parkering på tomten, eller i närheten av den, vid plan- och lovärenden enligt PBL.

Parkeringstal för Uppsala antogs i oktober 2016 och reviderades i december 2018. Syftet med revideringen var att göra parkeringstalen mer baserade på det läge i kommunen bostadshuset eller verksamheten har. Syftet var även att förtydliga bedömningskriterierna för vad som motiverar ett lägre parkeringstal. Själva parkeringstalen har lämnats orörda, däremot förtydligas tillämpningen och bedömningskriterierna. Utöver dessa ändringar har en rad mindre revideringar och förtydliganden gjorts.