Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av bolagsstyrning 2015

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Uppsala kommuns bolagsstyrning.

Sammanfattning

Granskningen syftar till att övergripande klargöra hur de formella och vissa fall informella beslutsvägarna ser ut och hur styrningen sker mot kommunfullmäktiges mål.

Granskningen utgår från dessa revisionsfrågor:

  • Är bolagsstyrningen ändamålsenlig i Uppsala kommun?
  • Styr den mot kommunfullmäktiges mål?
  • Kommunen har centraliserat stödfunktioner till förvaltningar och bolag inom IT, HR, ekonomi och marknad/kommunikation. Vilken påverkan har detta på bolagsstyrningen?
  • I vad mån sker en samordning av olika verksamheter inom kommun och bolag för att undvika suboptimeringar?
  • Hur sker samordning och styrning inom personalområdet?
  • Sker en relevant uppföljning av bolagens verksamheter?