Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen, 23 augusti 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska hur äldrenämnden arbetar för att bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning av äldreomsorgen i Uppsala kommun.

Sammanfattning

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om biståndshandläggningen för äldre genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Revisorerna har granskat om:

  • det finns riktlinjer av ansvarig nämnd som stöd till biståndsbedömning
  • tolkningen av av regler och riktlinjer sker enligt vedertagen praxis
  • det finns rutinbeskrivningar för handläggning och uppföljning av biståndsprövningar
  • det finns gemensamt förhållningssätt och bedömningsgrunder mellan  biståndshandläggare
  • det finns riktlinjer för när omprövning av biståndsbeslut ska göras.