Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Utbuds- och efterfrågeanalys för verksamhetsmark och lokaler

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten handlar om hur kommunen ska jobba på såväl kort som lång sikt för att klara försörjning av attraktiv mark till näringslivet och vilka insatser som krävs.

Sammanfattning

Swecos uppdrag har varit att göra en utbuds- och efterfrågeanalys avseende mark och lokaler för näringslivet i Uppsala kommun. Uppdragets syfte är att genom kartläggningen av utbud och efterfrågan ge en kommungemensam medvetenhet och uppfattning om förutsättningarna och behoven inför ett fortsatt arbete med att forma målbilder, verktyg och strategier för att verka framgångsrikt i kommunens försörjning av mark och lokaler till näringslivet.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.