Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Trafikanalyser för Uppsala 2050

Denna rapport sammanfattar de trafikanalyser som gjorts inom ramen för det inledande arbetet med ny översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att kombinera olika utbyggnadsscenarier för Uppsala med olika varianter av trafiksystem för att få en uppfattning om vilka planeringsstrategier som är ändamålsenliga och leder mot uppställda mål för kommunen. I analyserna analyseras också effekter av enskilda trafikobjekt samt potentiella effekter av styrmedel.

Uppsala kommun har i det inledande arbetet med ny översiktsplan skissat på flera olika scenarier för Uppsala kommun. Dessa scenarier har efter arbetets gång reducerats till två strukturbilder; Enkärnig och Flerkärnig. Det är i huvudsak varianter av dessa scenarier som analyserats med avseende på trafikeffekter. Därutöver har ett referensscenario tagits fram med en befolkningstillväxt som ligger i underkant av hittillsvarande prognoser.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.