Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Strukturbilder för Uppsala 2050

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten beskriver två strukturbilder för 2050 samt ett referensalternativ.

Sammanfattning

Utgångspunkten har varit att finna strukturer som ger både kapacitet och attraktivitet nog att motsvara en betydligt högre befolkningsutveckling än vad som hittills varit fallet. Två slutstrukturer har tagits fram för en sådan utveckling. Därutöver har ett referensalternativ tagits fram med en befolkningstillväxt som ligger i underkant av hittillsvarande prognoser. För samtliga dessa tre scenarier finns många gemensamma element, som innebär en möjlighet att stegvis besluta om rimliga investeringar och utbyggnadsområden med mera.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.