Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Cykelbokslut 2013

En sammanställning av Uppsala kommuns cykelarbete 2013.

Sammanfattning

I syfte att redogöra för och lyfta fram det arbete som genomförs för att främja cykeln som transportmedel har Uppsala kommun valt att från och med 2013 årligen upprätta ett bokslut över de cykelinsatser som genomförts under året. 

Under 2013 har arbete bedrivits inom ett stort antal cykelrelaterade projekt. Utifrån sammanställningen som följer framgår också att en ökad aktivitet ägt rum inom de områden som kommunen arbetat med tidigare. En generell bild av insatserna visar att Uppsala kommun, utifrån såväl antalet projekt som ekonomiska medel som avsatts, bland annat ökat utbyggnads- och upprustningstakten i cykelvägnätet.

Utöver detta har även ett antal nya projekt dragits igång utifrån den analys av brister som framkom vid kommunens deltagande i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Flera av dessa nya projekt har också sin grund i de verksamhetsmål som kommunen har att arbeta mot.