Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Policy

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan

Kommunens organisation ska vara flexibel, lärande och effektiv för att klara medborgarnas krav när det handlar om utbud, kvalitet och service. Delaktighet och kompetens är nyckelfaktorer hos kommunens medarbetare. 

Sammanfattning

I den gemensamma värdegrunden ingår demokrati, likabehandling och rättssäkerhet. Alla ska vara goda företrädare för kommunen.

Medarbetarskap

Medarbetarskapet i Uppsala kommun präglas av hög kompetens för uppdraget, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt.

Uppsala kommun ska ha medarbetare som

  • är medskapande
  • tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten
  • har medborgaren/brukaren i fokus.

Ledarskap

Ledare ska uppmuntra, ge möjligheter och utrymme för medarbetare att lämna synpunkter och ta egna initiativ för att utveckla verksamheten. Ledare ska förmedla visioner och mål så att dessa blir drivkrafter för varje medarbetare.

Uppsala kommun ska ha ledare som

  • är engagerade
  • är tydliga
  • är förebilder
  • visar mod.

Arbetsmiljö och samverkan 

Alla som arbetar i kommunen ska känna motivation, trygghet och arbetsglädje. Alla har ett ansvar att på olika sätt medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en positiv arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del i alla verksamheter som bedrivs i kommunen och handlar ytterst om att skapa och vidareutveckla en god och effektiv verksamhet.