Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun arbetar med och övar sin beredskap

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med beredskap för kris och krig. Det handlar om allt ifrån att ha en god planering till att se till att det finns bemanning. Allt för att våra verksamheter ska kunna hållas igång även om det sker en oönskad händelse. I arbetet är övning en viktig del för att sätta våra förberedelser på prov och utveckla dem vidare.

 

KS.jpg

Fotograf: Hugo Appel, Uppsala kommun

Kommunens krisledningsnämnd övas

I slutet på 2023 genomförde kommunstyrelsen sin årliga krisledningsövning. Övningen bestod av två scenarier där kommunstyrelsen först utifrån sin roll som krisledningsnämnd fick diskutera hantering av en omfattande samhällsstörning i fredstid. Det andra scenariot utspelade sig under höjd beredskap med fokus på bland annat prioriteringar av kommunens samhällsviktiga verksamheter och kommunens möjligheter att ge stöd till Försvarsmakten.

 -     Det försämrade säkerhetspolitiska läget måste tas på stort allvar och    Uppsala kommun ska ta sitt ansvar för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas i tider av kris och krig, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

-     Den som inte är förberedd är oförberedd. Därför är det mycket viktigt att Uppsala kommun kontinuerligt övar tillsammans och säkerställer en hög förmåga hos förtroendevalda och anställda för att garantera våra samhällsviktiga verksamheters funktion, säger Therez Almerfors (M), oppositionsråd

Kommunens verksamheter övar årligen

Övning är en viktig del av Uppsala kommuns arbete med att stärka förmågan till krisberedskap och civilt försvar. Varje år genomförs ett stort antal övningar i kommunens verksamheter i syfte att stärka kommunens robusthet och motståndskraft. Under 2023 har man bland annat övat på krisledning vid elavbrott, kriskommunikation vid snöstorm och analoga rutiner vid IT-störning. Kommunen har även deltagit i övningar som anordnats av Länsstyrelsen och Försvarsmakten i syfte att stärka länets gemensamma förmåga till samverkan vid samhällsstörningar.

Uppsala kommun arbetar med beredskap för kris och krig

Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

Kommunen är ansvarig för all sin verksamhet som ska fungera även under kris och krig, så kallad samhällsviktig verksamhet. Det är till exempel:

  • skola
  • äldreomsorg
  • vattenförsörjning
  • räddningstjänst.

Vi är alla en del av Sveriges beredskap

För att klara av stora påfrestningar behöver alla resurser i samhället användas. Alla är delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Alla har ett ansvar, både myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, organisationer och du som privatperson.

Som privatperson finns det saker som du kan göra för att stärka din egen och Sveriges gemensamma beredskap och säkerhet. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap. För att ytterligare bidra till starkare beredskap kan du gå med i en frivilligorganisation, prata ihop dig med dina grannar om beredskap eller bygga på din egen kunskap om beredskap.

Så arbetar vi med: Krisberedskap och civilt försvar - Uppsala kommun

Krisledningsnämnden - Uppsala kommun

Så hanterar Sverige kriser - Krisinformation.se

Det svenska civila beredskapssystemet - msb.se