Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Oxsätra först ut 2024 med nytt avtal för sin Servicepunkt

Under januari 2024 kommer Uppsala kommun att skriva nya avtal med de nio Servicepunkterna som ligger utspridda i tätorter på våra landsbygder. Först ut att skriva under ett nytt servicepunktsavtal för 2024 var Handlar'n i Oxsätra tidigare i veckan.

Oxsätra Servicepunkt, Cecilia Carlqvist, Thord Hägg, Erik Pelling
Servicepunktsavtalet för 2024 skrivs under i samband med Onsdagsfika med bygden i Handlar'n i Oxsätra den 10 januari. Från vänster till höger: Cecilia Carlqvist, landsbygdsstrateg i Uppsala kommun, Thord Hägg, ordförande i det lokala utvecklingsbolaget, och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Uppsala kommun.

Uppsala är Sverige största landsbygdskommun med 56 000 boende på landsbygderna, och har som mål att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Sedan 2018 har Uppsala kommun genom samverkan med lokala aktörer satt upp Servicepunkter, vilket gör orterna och bygderna mer attraktiva för både invånare, företagare och besökare. Det är en del av den långsiktiga satsningen för levande landsbygder och för att alla delar av kommunen fortsätter att utvecklas. Servicepunkterna drivs i samverkan mellan kommunen och lokala företag och föreningar. Nya avtal skrivs under i början av varje år.

Cecilia Carlqvist, landsbygdsstrateg på Uppsala kommun, berättar:

– Uppsala kommun stöttar Servicepunkterna ekonomiskt och administrativt. I Servicepunkterna finns bland annat information från Uppsala kommun och tillgång till dator och skrivare. Som invånare, företagare och besökare ska man även kunna få vägledning till kommunens kontaktvägar i olika frågor.

– Genom digitala informationsskärmar finns möjligheter för det lokala förenings- och näringslivet att sprida information och nyheter. Ambitionen är att förstärka befintliga mötesplatser som bidrar till ökat engagemang och sammanhållning i bygderna.

Lokal utveckling till nästa nivå

Handlar'n i Oxsätra sticker ut från mängden på så sätt att det är den enda av de nio Servicepunkterna i Uppsala kommun som drivs genom ett lokalt utvecklingsbolag, Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB (svb).

En kritisk händelse som bidrog till skapandet av det lokala utvecklingsbolaget, var att när den lokale handlaren i Oxsätra gick i pension 2014 så fanns det ingen som ville ta över verksamheten. Den naturliga mötesplatsen och den lokala servicen riskerade därför att försvinna från Oxsätra och grannbyn Åkerlänna. Det var i detta läge som idén att bilda ett lokalt utvecklingsbolag kläcktes.

Starkt lokalt engagemang

Det var folk från idrottsföreningen och bygdeföreningen som 2014 tog initiativet och engagerade folk i Oxsätra och Åkerlänna i det nya lokala utvecklingsbolaget. Man gav sig ut i bygden och frågade om folk var villiga att köpa aktier, och gensvaret var fantastiskt så vi fick en flygande start, berättar Thord Hägg, styrelseordförande i bolaget:

– Engagemanget bland de boende har varit nyckeln till att vi har lyckats så väl som vi har gjort. Det lokala engagemanget har funnits där från första dagen. Omkring 400 personer har köpt aktier i utvecklingsbolaget, ett bevis på att det finns ett genuint intresse och en möjliggörande förändringskraft i bygden.

– Bolaget har bidragit till att mobilisera bygdens invånare, och har samtidig vitaliserat mänskliga relationer genom att erbjuda en samlande plattform för engagemang och gemenskap. I grunden handlar det om att känna en stolthet och samhörighet med bygden. Och att vi tillsammans kan göra skillnad, helt enkelt.

Thord tillägger:

– Sedan är det också min tro att man som aktieägare känner att man är en del av lokalsamhället och att det skapar en lojalitet, så att butiken och macken har de kunder de behöver. Som relativt små aktörer kan vi ju inte konkurrera med pris, utan våra konkurrensfördelar är i stället lokalt samhällsansvar, hållbarhet och närhet.

Speciell typ av aktiebolag

Thord förklarar vidare att det var naturligt att man bildade ett aktiebolag med Särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att man inte delar ut eventuella vinster till aktieägarna – pengarna återinvesteras i stället i lokala utvecklingsprojekt, som i Oxsätras fall så här långt främst har varit Handlar'n i Oxsätra och Oxsätra-macken.

Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB (svb) äger fastigheterna och driver de affärsmässiga verksamheterna. Den ideella föreningen Oxsätra Åkerlänna Tillsammans säkerställer ett långsiktigt och demokratiskt ägarskap i bygden genom ett majoritetsägande av minst 51 procent av aktierna i aktiebolaget.

Som ett aktiebolag har utvecklingsbolaget kunnat få banklån för att finansiera köpet av sin affärslokal, något som exempelvis ideella föreningar skulle ha svårare att kunna göra eftersom de inte uppfyller vissa formella krav som de flesta banker ställer.

Ideella arbetsinsatser som gör skillnad

Att driva ett lokalt utvecklingsbolag som det i Oxsätra och Åkerlänna kräver mycket ideellt arbete av många personer under lång tid. Detta gäller inte minst de som sitter i bolagets styrelse. Thord tycker dock att det för hans del har varit värt det, och lyfter några satsningar som bolaget har varit en del av och som har påverkat boende i bygden på ett positivt sätt:

– Onsdagsfika med bygden samlar 15–20 personer varje vecka i affären, en möjlighet till social samvaro, något som inte är minst viktig för äldre. Det är viktigt att vi hjälps åt att stävja ofrivillighet ensamhet och isolering, som idag är något av ett folkhälsoproblem, inte bara på landsbygderna.

– Satsningen på fiberutbyggnad för bredband i området, där anslutningsgraden har varit hög, är viktig både för boende och företagare. Och det gjorde att livspusslet under pandemin blev något lättare att hantera. Apropå pandemin, så ökade vår omsättning under den perioden eftersom människor valde att handla hos oss, en trend som förhoppningsvis fortsätter.

Utvecklingsbolag axlar ansvar

Lokala utvecklingsbolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, bolag i vilka man med stora ideella arbetsinsatser och begränsat externt stöd fyller viktiga tomrum som bidrar till att Sveriges landsbygder kan fortsätta att vara platser för ett gott och hållbart liv.

Cecilia berättar mer:

– Genom det lokala utvecklingsbolaget, som det i Oxsätra och Åkerlänna, axlar de som bor på en plats ett ansvar och skapar en demokratisk och ekonomisk struktur på lokal nivå – en struktur inom vilken de organiserar sig, samlar sina förmågor och kompetenser, utforskar utvecklingsmöjligheter och bygger vidare på det lokala engagemanget för bygden bästa.

– Antalet bygdebolag växer runtom i landet, och de ska bli intressant att se hur det här utvecklas framöver, inte minst eftersom människors grad av medvetenhet ökar kring att vi alla har en roll att spela för att skapa ett mer hållbart samhälle ekologiskt, socialt och ekonomiskt – både på samhällsnivå och i de lokala områden som vi bor och verkar.

Stöd från Tillväxtverket och kommunen

Som en livsmedelsbutik på landsbygden, får Handlar'n i Oxsätra 300 000 kronor per år från Tillväxtverket, något som man måste ansöka om årligen. Till det kommer 60 000 kronor per år från Uppsala kommun för sin roll som Servicepunkt, där nya avtal skrivs i början av varje år.

Servicepunkter – obligatoriska och valfria serviceslag

Storleken på stödet från kommunen till Servicepunkterna är kopplat till antalet serviceslag man erbjuder.

Alla Servicepunkter måste uppfylla dessa fyra obligatoriska serviceslag:

1. Vägleda invånare, företagare och besökare till kommunens kontaktvägar i olika frågor. Servicepunkten ska säkerställa plats för broschyrställ och tillhandahålla aktuell information i desamma. Information om digital och fysisk förslagslåda ska tillhandahållas.

2. Upplåta plats till Servicepunkten i lokalen, med stolar och bord, inklusive en eller flera digitala informationsskärmar.

3.Uppdatera information på den digitala informationsskärmen.

4. Tillse att dator och skrivare är brukbara, och tillgodose att förbrukningsmaterial till dator och skrivare finns tillgängliga.  

Det finns tjugo valfria serviceslag som Servicepunkterna kan välja bland att erbjuda:

 1. Försäljning av drivmedel
 2. Försäljning av dagligvaror
 3. Hemkörning av varor 
 4. Apoteksombud 
 5. Postombud 
 6. Paketombud
 7. Tillhandahålla en fikahörna bestående av minst ett bord och två sittplatser eller annan typ av kaffeservering 
 8. Anordnande av aktiviteter per år 
 9. Arrangera återkommande/ regelbundna sociala aktiviteter/umgänge 
 10. Hjärtstartare
 11. Kundtoalett 
 12. Tillhandahålla kompostpåsar
 13. Cykelställ (utanför Servicepunkten)
 14. Anslagstavla
 15. Kontantuttag 
 16. Hyra släpvagn 
 17. Luftpump
 18. Verktygsutlåning
 19. Rapportör för Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet 
 20. Försäljningsombud för UL

Medborgardialog 2023

Ta del av resultaten från en medborgardialog genomförd i Oxsätra i maj 2023. 
Uppsnack - dialog om framtidens Oxsätra - Uppsala kommun

Mer information

Läs mer om Servicepunkter i Uppsala kommun