Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ledarlabbet utvecklar framtida chefer

Det är en häftig förmån att kommunen satsar på sina anställda genom Ledarlabbet. Det tycker Alva Melin och Albin Sjöberg. De sökte och kom in på den chefsförberedande insatsen, som är till för att rekrytera inifrån och utveckla interna förmågor som är intresserade av ledarskap.

Man och kvinna sitter och jobbar vid ett bord

Ledarlabbet ska främja den interna chefsförsörjningen på Uppsala kommun. Och det fungerar. En betydande del av de cirka 50 medarbetarna som har deltagit i Ledarlabbet hittills har nämligen avancerat genom att få chefsroller inom kommunkoncernen, det vill säga alla förvaltningar, verksamheter och kommunala bolag.

Det finns mycket kompetens och intresse för ledarskap i hela kommunkoncernen, i alla förvaltningar och bolag.

– Vi vill kunna rekrytera ännu fler chefer inifrån hela kommunkoncernen. Att arbeta med kompetensutveckling av våra befintliga medarbetare är viktigt av flera anledningar, säger Martin Wallqvist, som tillsammans med Veronica Noér håller ihop Ledarlabbet 2024.

De vill bidra till att Uppsala kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

– Vi vill att medarbetarna ser tydliga möjligheter att utvecklas, både i sina nuvarande roller och genom tydliga interna karriärvägar. Det är viktigt att vi tar hand om och utvecklar kompetens över tid.

Deltagarna lär av varandra

Under de första labbtillfällena fick de 16 blivande ledarna möjlighet att lära känna varandra i gruppen och skapa ett tryggt klimat, där de kan utvecklas tillsammans.

De fick

 • träna på sina samtalsförmågor
 • prata om hur de kan ge feedback inom en arbetsgrupp
 • lära sig hur de kan vara bra mötesledare.

– Det var en bra blandning av både teori och praktisk övning, säger deltagaren Alva Melin, handläggare för stödfamilj inom arbete och bostad.

Hennes förväntningar är förstås att årets deltagare ska få utveckla sina ledarskapsegenskaper.

– Jag hoppas att vi ska få bättre koll på förmågor och egenskaper som vi redan har, och vilka vi kan utveckla mer genom att öva på dem under utbildningens gång.

Alva sökte till Ledarlabbet eftersom hon tycker om att utvecklas och utmanas för att bli ännu bättre i sin nuvarande roll, och för att hon i framtiden ska kunna ha en ledar- eller chefsroll.

Främst ser hon fram emot att få öka sina kunskaper och få verktyg för hur hon kan leda en grupp på bästa sätt och skapa förändring inom en arbetsgrupp. Hon ser det som en förmån att få gå utbildningen under arbetstid.

– Det tror jag gynnar mig i min professionella roll – och min arbetsgivare.

Hon hoppas även att deltagarna ska bilda ett viktigt nätverk med varandra och att de ska ta vara på varandras kunskaper inom de olika områden och förvaltningarna som de arbetar inom.

– En förhoppning är vi att ska kunna öka samarbetet inom Uppsala kommun mellan de olika verksamheterna som vi arbetar inom, och samtidigt stötta varandra i de ledarroller som vi tar oss an.

Deltagaren Albin Sjöberg förväntar sig också att bli förberedd på vad en chefsroll innebär och vad det är att vara en bra ledare. Han är i dag samordnare på verksamhetsnära stöd inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd.

– Jag har ett visst ansvar att leda och fördela uppdrag inom enheten och vill bli bättre i min nuvarande roll. Den senaste tiden har jag också varit nyfiken på ledarskap och rollen som chef, och vill utforska vad det innebär att vara chef.

Jättepeppad att lära mer

När Albin tittar på programmet för 2024 ser allt väldigt intressant ut.

– Jag är jättepeppad att lära mig mer. Det är häftigt att kommunen satsar på sina anställda på det här viset. Det känns smart långsiktigt att säkerställa att det finns resurser i verksamheterna att ta av när behovet uppstår. Och väldigt roligt för egen del att utvecklas vidare.

På Ledarlabbet träffar han kloka och engagerade kollegor som han uppskattar att träna, testa och reflektera tillsammans med. 

Han vill få fler och effektiva verktyg att använda när ansvaret och ledande uppgifter ökar i arbetet.

– Då hoppas jag vara väl rustad inför mer komplicerade uppgifter. Jag hoppas också vara en bra kandidat för eventuella chefsuppdrag som jag vill söka.

Deltagarna tränar, testar och reflekterar

Teori är bara en del i lärandet. Deltagarna får dessutom träna, testa och reflektera tillsammans och innehållet är dynamiskt och formas dels av deltagarnas förkunskaper, intressen och behov.

– Lärandet bygger på deltagarnas olikheter och olika perspektiv utifrån tidigare erfarenheter, men även genom nyförvärvad kunskap som teori och forskning. Vi lutar oss mot den senaste forskningen och följer utvecklingen inom ledarskapsutveckling, säger Veronica.

Urvalet baseras på ansökan och referenser
Ledarlabbet strävar alltid efter en spridning av deltagare från hela kommunkoncernen, just för att nå ett delat lärande i gruppen.

Urvalsprocessen baseras på

 • ansökan
 • referenstagning från närmsta chef
 • kompetensbaserade intervjuer tillsammans med chefsrekryterare och ansvariga för Ledarlabbet från hr.

Får framtida chefspositioner

Martin och Veronica och deltagarna ser fram emot Ledarlabbets återstående tillfällen, som bland annat kommer innehålla

 • chefslabb
 • beteendelabb
 • förändringslabb.

Näst på tur står utvecklingslabbet. Då får deltagarna träna på

 • innovation
 • innovationsledning
 • tjänstedesign.

Förhoppningsvis kan deltagarna se fram emot framtida chefspositioner inom kommunkoncernen.

Att jobba i Uppsala kommun

Läs mer om att jobba i Uppsala kommun