Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

85 procent får sitt förstahandsval i skolvalet

Idag får elever som ska börja eller byta skola till hösten besked om skolplats i Uppsala kommun. I höst kan 95 procent av barnen börja i en skola som de själva valt och 85 procent i den skola där de helst vill gå. Hela 98 procent gjorde ett aktivt val av skola.

De som bjudits in till skolvalet är vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass och elever som behöver byta skola för årskurs 4, 6 och 7. I år har totalt 4567 barn och elever fått en skolplacering. Av dessa genomförde 98 procent vårdnadshavare godkända val. 

Hög andel som har gjort ett aktivt skolval
Den största gruppen utgörs av de 2624 barn som för första gången bjöds in till skolvalet för att söka till förskoleklass. Av dessa gjorde 98 procent ett aktivt val. Av de 285 elever som måste byta skola för årskurs fyra gjorde 98 procent aktiva val. Deltagarandelen för val till årskurs 6 och 7, där 961 respektive 697 elever bjöds in, gjorde 99 procent respektive 98 procent ett aktivt val.

– Det är positivt att så många gör ett aktivt skolval och att siffrorna har ökat jämfört med förra året. Det innebär att de allra flesta kan få plats i en skola de själva har önskat. I skolvalet kan alla söka och rangordna valfritt antal skolor, kommunala och fristående, säger Caroline Sedin, enhetschef för antagning och placering i Uppsala kommun.

Så här har vårdnadshavarna sökt

 • 34 procent av de inbjudna vårdnadshavarna sökte bara en skola
 • 20 procent sökte och rangordnade två skolor
 • 29 procent sökte tre skolor
 • 16 procent sökte till fyra eller fler skolor.

Fortsatt hög andel elever som får sin sökta skola
95 procent av alla elever i valet får i år något av sina sökta val (2023 var andelen 94 procent).
Andelen i grupperna som får något av sina sökta val är

 • 95 procent för val till förskoleklass

 • 95 procent till årskurs 4

 • 92 procent till årskurs 6

 • 96 procent av de som valde till årskurs 7.

Så många får sitt förstahandsval

85 procent av samtliga elever får sitt förstahandsval (2023 var det 84 procent).
I grupperna var andelen

 • 87 procent av de som valde till förskoleklass

 • 83 procent till årskurs 4

 • 80 procent till årskurs 6

 • 86 procent till årskurs 7.

5 procent av eleverna har fått plats på en annan kommunal skola än de det har sökt. Det beror antingen på att de inte fått plats på en skola på grund av många sökanden eller för att de inte har gjort ett komplett skolval.

– Det är glädjande att se att så många elever får sitt förstahandsval i årets skolval som också är en liten ökning jämfört med förra året, säger Caroline Sedin.

Alla barn och elever i skolvalet har fått en plats på en skola enligt utbildningsnämndens regelverk. De vårdnadshavare som inte har gjort ett aktivt val eller inte får något av sina val har fått plats på en kommunal skola, i första hand inom elevens skolskjutsområde. De vårdnadshavare som vill göra ett byte kan göra en ansökan under skolvalets bytesperiod 21–­­31 mars och får ett slutligt besked senast 30 april.

För mer information