Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Vårdlärare Fia Nordgren får pedagogiskt pris inom vuxenutbildning

Vuxenutbildningens pedagogiska pris för lärare inom yrkesämnen eller allmänna ämnen går i år till Fia Nordgren, vårdlärare på Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning. Fia får priset för att hon är en skicklig lärare som har förmåga att möta eleverna där de är. Med god förankring i yrket inspirerar hon eleverna och förbereder dem inför deras viktiga yrkesliv.

Arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Kristenson tillsammans med pristagare Fia NordgrenPristagare Fia Nordgren

När Fia Nordgren undervisar det ordning och reda i klassrummet. Fia ställer krav på eleverna samtidigt som hon är både inkluderande och entusiasmerande. Eleverna går ifrån hennes undervisning med ökat självförtroende och en förståelse för yrket de är på väg ut i. Det är några av skälen till att elever nominerat Fia till det pedagogiska lärarpriset.

Elevers nomineringar fällde avgörandet

På onsdagen undervisade Fia som vanligt på Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning. Där fick hon överraskande besök när Mattias Kristenson (S) ordförande i arbetsmarknadsnämnden, kom in i klassrummet. I följe hade han Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen, Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef samt Helena Ramqvist och Kristoffer Moteie, rektor och biträdande rektor på skolan.

Mattias Kristenson (S) var glad över att få dela ut priset till en uppskattad lärare.

– De fantastiska nomineringarna som vi har fått från Fias elever fällde avgörandet i år. De visar både på stor uppskattning för hennes person och på hennes skicklighet som lärare. Att hon inspirerar och lyfter elever, säger Mattias Kristenson (S). 

Fia Nordgren blev både överraskad och glad över priset. För henne betyder det mycket att nomineringarna kommer från elever.

– Jag försöker se mina elever och möta dem där de är. Att bli nominerad av eleverna betyder verkligen något. Det är på riktigt, säger Fia.

Förbereder eleverna för yrkeslivet

Fia Nordgren har god förankring i yrket, och ett stort engagemang. Hon har en bakgrund inom intensivvård och under pandemin gick hon in och stöttade när sjukvården behövde det som bäst. Med hennes berättelser från verkligheten får eleverna en djupare förståelse för varför olika moment är viktiga. Det är också en ledstjärna för Fia i undervisningen.

– En sak som inspirerar mig är när eleverna får aha-upplevelser. När de förstår varför det är så viktigt att göra på ett visst sätt. Inte bara att de ska nöta in kunskap utan förstå varför och hur, säger Fia.

Elever beskriver Fia som varm och inkännande, men också tuff och rak. Det känner hon igen sig i.

– Ja, jag ställer krav. Som undersköterska måste du vara noggrann. Du får inte slarva eller tycka att något är oviktigt. Den inlärningen börjar redan här, förklarar Fia.

Uppskattad kollega som bidrar till utveckling

Helena Ramqvist, rektor för yrkesutbildningarna på Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning, förstår att elever nominerat Fia. Hon ser Fias förankring i yrket och hennes förmåga att levandegöra lektionerna som en stor tillgång. Men Helena ser också hur Fia bygger relationer

– Fia har fantastiska band till eleverna. Att skapa relationer och bygga självförtroende är så viktigt för våra elever på vux. Att man kan, och kan lyckas. Det är jättefint, säger Helena.

I kriterierna för vuxenutbildningens pedagogiska pris ingår också att läraren ska bidra till skolutveckling. Biträdande rektor Kristoffer Moteie berättar att det verkligen stämmer in på Fia Nordgren.

– Det är fantastiskt att ha Fia i lärargruppen, säger Kristoffer. Hon testar och vågar prova nytt. Hon fortsätter verkligen att utbilda sig själv och växer varje dag.

Två priser till lärare inom vuxenutbildning

Det pedagogiska priset inom vuxenutbildningen i Uppsala inrättades 2020. Från och med i år delas två priser ut, ett till en lärare inom yrkesämnen eller allmänna ämnen, och ett till en lärare inom sfi.

Ett stort antal nomineringar har kommit in. Inom kort är det dags att överraska också en sfi-lärare. Lärarna kommer att få ta emot sina priser vid en ceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Hela motiveringen

"Fia får det pedagogiska lärarpriset för sin förmåga att anpassa undervisningen efter eleverna och för sin förmåga att möta dem där de är.

Fia hjälper eleverna att stärka sitt självförtroende. Hon är tuff och rak samtidigt som hon är varm, deltagande, inkluderande och entusiasmerande. Fia har ett respektfullt bemötande, till exempel genom att hon lyssnar på den som pratar inför klassen.

Fia är noggrann med tider. Hon skapar ordning och reda i klassrummet. Och hon värnar verkligen om en god studiemiljö med struktur, rutin och noggrannhet. I sin undervisning illustrerar Fia ofta olika moment med verkliga exempel från arbetslivet.

Två av Fias elever uttrycker det så här: ”Hon undervisar från hjärtat” och ”Fia är en av de bästa lärarna jag har träffat i mitt liv”.

 

Läs mer om olika former av utbildning för vuxna i Uppsala på Utbildnings- och jobbcenters webbplats .  

Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till framstående lärare och ledare inom pedagogisk verksamhet.
Läs mer om priserna, kriterier och pristagare finns på sidan Pedagogiska priserna.