Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Katedralskolans bokskatt bevaras för framtiden

Klassiska verk på grekiska och latin samt ett krigsbyte från 1500-talet. Det är några av de skatter som finns med i Katedralskolans nyligen inventerade boksamling. Nu ska böckerna bevaras för framtiden. Några hamnar på museum och andra får flytta hem till skolans nuvarande och före detta elever.

– Vi är glada över att hitta en lösning så att vår historiska och unika boksamling kan bevaras och komma till nytta och glädje för många, säger Andreas Widmark.

Katedralskolan i Uppsala med anor från 1200-talet är en av de äldsta skolorna i hela Sveriges. Skolan har med hjälp av två studentmedarbetare gjort en inventering av den omfattande samling av böcker och tidskrifter som funnits förvarade i skolans källare.

Böckerna i samlingen har under århundradena hamnat hos Katedralskolan genom donationer eller som inköp av läroböcker. Det handlar bland annat om framstående romerska och grekiska verk. Här finns även engelsk, fransk, tysk och dansk skönlitteratur och lexikala verk. En bok sticker särskilt ut, det är krigsbytet Greogii Nazianzeni Opera omnia, tryckt i Paris år 1583, som tidigare tillhört det kurfurstliga biblioteket i Würzburg. Från 1500-talet finns även tre grekiska klassiker.

Inventeringen visar att det, efter viss utgallring, finns sammanlagt 2751 böcker i samlingen. Värdet av de cirka 300 äldsta böckerna från 1500 – 1700-talet uppgår till cirka 300 000 kronor.

Bevaras för framtiden

Uppsala kommun har undersökt olika möjligheter för hur böckerna ska kunna bevaras för framtiden och bli tillgängliga för forskare och allmänheten. Ingen institution har varit intresserad av att ha hand om boksamlingen i sin helhet och därför kommer den delas upp.

Ett antal av de mest värdefulla och historiska böckerna kommer doneras till Uppsalas universitetsbibliotek Carolina Rediviva för att komplettera de samlingar som finns där.

Uppsala Slottshistoriska kommer att ta emot 99 böcker.

Katedralskolan kommer behålla cirka 650 av böckerna. Bland dessa finns sådana som har en tydlig koppling till skolans egen historia.  De kommer att placeras i nya hyllor och montrar för att elever och personal kan ta del av dem.

Gåvor till elever och personal

De återstående cirka 1950 böckerna från 1800- och 1900-talet kommer att skänkas till Katedralskolans nuvarande och före detta elever och personal. Det är främst läroböcker som inte bedöms ha något betydande ekonomiskt värde och dessutom finns verken redan representerade i olika bibliotek.

Beslutet om Katedralskolans boksamling togs av utbildningsnämnden den 23 november. I ärendet finns en förteckning av de böcker som doneras till Uppsala universitet och Uppsala Slottshistoriska.

Utbildningsnämndens protokoll med beslut om Katedralskolans boksamling